Uw reputatie verdient de beste bescherming.

Uw merknaam is belangrijk. Het staat namelijk voor uw reputatie, en om te vermijden dat zomaar iemand met de reputatie waar u zo hard aan gewerkt heeft wegloopt, is er de merkbescherming.

In België en Nederland is er een automatische bescherming van de handelsnaam. Deze bescherming houdt in dat binnen de regio waarin uw handelsnaam algemeen bekend is, niemand een zaak mag opstarten binnen dezelfde sector met een gelijkaardige handelsnaam. Deze territoriale beperking wordt echter heel strikt toegepast in België en Nederland, daarom is de bescherming van de handelsnaam een eerder zwak instrument.

Om er toch zeker van te zijn dat niemand anders jouw merknaam zomaar kan overnemen, bestaat er zoiets als merkbescherming. Uw merknaam of logo wordt geregistreerd in een aantal specifieke klassen (bijvoorbeeld klasse 1: chemische producten). Van zodra het merk is geregistreerd mag niemand nog activiteiten uitoefenen die binnen die klassen kunnen vallen onder een gelijkaardige merknaam. Dit betekent dus ook dat een merknaam of logo die niet exact hetzelfde is, maar wel min of meer op het geregistreerde merk lijkt, kan worden bestreden aan de hand van het merkenrecht.

Welke mogelijkheden zijn er? 

Afhankelijk van uw plannen en ambities kunt u uw merk beschermen binnen de Benelux, de Europese Unie of Internationaal. Het territorium waarbinnen het merk wordt beschermd is van belang voor de rechten die u zult kunnen afdwingen.

Indien u ervoor kiest om een Benelux-merk te registreren, zal niemand binnen de Benelux nog een gelijkaardig merk kunnen gebruiken voor een gelijkaardige activiteit. Met een Europees merk is de volledige Europese Unie gedekt. Voor wat betreft een internationaal merk moet een lijst worden opgemaakt van landen waarvoor bescherming wordt gezocht, maar in elk geval moet voor een internationaal merk worden vertrokken van een Europese merkregistratie.

Wanneer registreren? 

In het merkenrecht geldt het eerst-komt-eerst-maalt-principe. Dit betekent dat niet de persoon die een naam of logo als eerste gebruikte hier recht op heeft, maar wel hij die deze naam of dit logo als eerste liet registreren. Snel zijn is dus de boodschap!