Al een tijdje brengen onze cliënten het verontrustende nieuws van spookfacturen na hun merkregistratie. Dubieuze organisaties schuimen de publieke merkenregisters af, en vinden op deze manier de nieuwe merkenregistraties. De contactgegevens staan publiekelijk gedeeld, dus een spookfactuur sturen blijkt een fluitje van een cent.

BENELUX-BUREAU

Meerdere officiële merkeninstanties wezen reeds langer op deze problematiek, waaronder ook het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Volgende tekst verscheen op hun website (auteursrecht integraal bij BBIE, weergegeven onder toepassing citaatrecht):

CITAAT:

Pas op voor misleidende facturen!
Het merkenregister is openbaar. Gegevens zoals naam en adres van de deposant zijn dus voor iedereen toegankelijk. Dit is nodig omdat iedereen moet kunnen nagaan of de bewering dat iemand een merkrecht heeft ook daadwerkelijk klopt. Deze openbaarheid van gegevens biedt ook de mogelijkheid aan aanbieders van diensten om deposanten te kunnen benaderen. Daaronder zijn een aantal aanbieders van diensten die er minder wenselijke praktijken op nahouden. Regelmatig wordt, door veelal niet in de Benelux gevestigde bedrijven, aangeboden een merk op te nemen in een “internationaal register” tegen betaling van een aanzienlijk bedrag. Deze publicaties bieden geen enkele meerwaarde ten opzichte van een merkregistratie.

Daarnaast is in het verleden gebleken dat deposanten “gratis” diensten worden aangeboden. Bij het goed lezen van het aanbod, blijkt vervolgens dat er feitelijk een contract wordt gesloten voor deze diensten. De kosten hiervoor zijn vaak aanzienlijk. Ook werden er in het verleden al eens “spookfacturen” verzonden aan deposanten.

Overigens zijn er ook bonafide adviseurs, zoals merkgemachtigden, die deposanten die rechtstreeks bij het BBIE een merk deponeren per post benaderen om hun diensten aan te bieden. Iedere deposant kan er immers voor kiezen om zijn merk zelf te deponeren dan wel om gebruik te maken van diensten van een gemachtigde. Een gemachtigde, die zijn vak maakt van het adviseren van deposanten, zal daarvoor uiteraard kosten in rekening brengen.

Betaal deze ‘facturen’ nooit. Bij vragen kan u ons steeds contacteren. Onthoud dat u enkel via uw merkagent communicatie rond uw merk ontvangt. Voorbeeld zien van een spookfactuur? Klik hier.

BESLIST?

Deponeer jouw naam/ logo onmiddellijk online!