deJuristen registreert, onderzoekt en bewaakt je Benelux, Europees of internationaal merk. Wij voeren geen blinde registraties uit, zoals sommige online (NL) aanbieders. Alles wordt onderzocht: de wettelijke voorwaarden, concurrerende (merk)namen of beelden, het onderscheidend vermogen, enzovoort. Hierdoor verkrijg je een exclusieve en grondige bescherming tegen eventuele latere inbreuken op uw merk. Het registreren van jouw merk of handelsnaam geeft je bescherming in de Benelux, Europa of internationaal (op basis van de gekozen landen). Het registreren van een merk kan in de vorm van een louter beeldmerk, een woordmerk, of een in de vorm van een ‘complex’ merk welke zowel een afbeelding als een tekst (die van handelsnaam) bevat. Twijfel niet langer, en bescherm je naam of beeld tegen concurrenten.

Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

FUNCTIES

Het merkenrecht herbergt verschillende functies zoals een herkomst-, een onderscheidings-, een kwaliteits-, garantie- en vertrouwensfunctie, een reclamefunctie en een goodwillfunctie. Het merkenrecht is dan ook van bijzonder belang, zowel voor de individuele warenmerken, als de dienstenmerken en de collectieve merken. Om bescherming te kunnen krijgen moet u beschikken over een teken, dat grafisch voorstelbaar moet zijn en het teken moet beschikken over onderscheidend vermogen.
deJuristen begeleidt u bij het deponeren van een Benelux, Europees of internationaal merk (merkdepot). Tevens werken wij nauw samen met een gevestigd grafisch ontwerpbureau dat uw teken grafisch kan uitwerken om zo aan de wettelijke voorwaarden te voldoen.

WAT

Wat is een merk? De beschermingsvoorwaarden voor een merk zijn de volgende: het merk moet een teken (benamingen, tekeningen, stempels, cijfers, letters, vormen) zijn, dat teken moet grafisch voorstelbaar zijn (visuele weergave) en het moet een onderscheidend vermogen (voor de relevante doelgroep) hebben. Een merk heeft verschillende functies, en bestaat in de vorm van een Beneluxmerk, een internationaal merk en een Europees of Gemeenschapsmerk. Men kan individuele warenmerken, individuele dienstenmerken en collectieve merken registreren.

Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

HOE

Hoe verkrijgt men bescherming? Voor een Benelux merk dient een verplicht depot te gebeuren in Brussel of bij de BBIE in Den Haag. Het in te dienen document heeft verschillende formele voorwaarden. Na depot volgt een ambtshalve onderzoek, waarbij men nakijkt of er sprake is van een teken, of het teken voldoende grafisch voorstelbaar is, het een onderscheidend vermogen heeft, een goed vormmerk is, er geen strijdigheid met de openbare orde of goede zeden bestaat, enzovoort. De BBIE geeft vervolgens schriftelijk kennis van de beslissing en dient een eventuele weigering te motiveren. Men kan bovendien het BBIE facultatief om een vooronderzoek vragen. Bij goedkeuring zal een inschrijving plaatsvinden in het register.

BESLIST?

Deponeer jouw naam/ logo onmiddellijk online!